1 grudnia o 18.15 zapraszamy na kolejne spotkanie bydgoskich rękodzielników.

Spotkanie mające na celu:
– wzmocnienie relacji pomiędzy lokalnymi twórcami;
– zapoznanie się z lokalną społecznością twórczą;
– wypracowanie metod wzajemnej pomocy i wsparcia;
– omówienie możliwości, jakie daje Pracownia;

Razem możemy więcej!
Poznajmy się i zacznijmy działać wspólnie.