DZIAŁANIA

Forget Heritage

Forget Heritage

W ramach realizacji projektu Forget Heritage, w sierpniu 2018 r., został ogłoszony otwarty konkurs na Operatora Projektu Pilotażowego pn. Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście.
Forget Heritage to 3-letni projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków unijnych.
Punktem wyjścia do tego projektu była diagnoza, iż w większości miast europejskich znajduje się wiele nieużytków, często o interesującej historii i architekturze.
Mając to na uwadze, 10 partnerów europejskich, w tym także miasto Bydgoszcz, postanowiło wspólnie przyjrzeć się temu problemowi w skali Europy Środkowej i znaleźć modelowe rozwiązanie wspierające adaptację pustych przestrzeni pod działania związane z rozwojem sektora kultury i przemysłów kreatywnych.
Wybrana przez komisję propozycja Stowarzyszenia Pracownia zagospodarowania bydgoskiego nieużytku zakłada uruchomienie otwartego warsztatu technologicznego w celu zwiększenia kompetencji lokalnej społeczności młodych rzemieślników, pogłębieniu ich integracji oraz stworzenia platformy wsparcia i edukacji młodych przedsiębiorców na rynku pracy.
Pracownia to społeczna przestrzeń z otwartym dostępem do warsztatu, narzędzi, cyklu szkoleń, a przede wszystkim to miejsce wymiany wiedzy i doświadczenia. Przestrzeń, która umożliwia swobodne korzystanie z nowoczesnych narzędzi, zarówno cyfrowych, jak i tradycyjnych, pozwalająca na realizację własnych, kreatywnych projektów pod opieką doświadczonych rzemieślników.

Dla ciekawskich terminy:

do końca października 2019:
dotacja projektu – lokal i media za darmo + 54.665 euro;
Zadania:
przygotować 3 startupy,
zorganizować 300 godzin szkoleń i warsztatów,
dwie wizyty studyjne,
udział w jednej imprezie branżowej.

11.2019 – 14.10.2021:
okres sprawozdawczości;
brak dotacji,
miasto ponosi koszty utrzymania lokalu wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

2021 -2025:
utrzymanie trwałości projektu,
miasto nie ponosi kosztów utrzymania lokalu.